Επισκευαστικές εργασίες στο υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων

Εκτεταμένων επισκευών για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγρασίας χρήζει το υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων, σύμφωνα με την αυτοψία που πραγματοποίησε κλιμάκιο των τεχνικών υπηρεσιών του δήμου Χίου.

Από την αυτοψία, που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες, προέκυψε ότι οι αρμοί μεταξύ των ξεχωριστών (στατικά) κτιρίων της μονάδας παρουσιάζουν προβλήματα και πρέπει να εκτελεστούν νέες εργασίες μόνωσης.

Το κόστος δεν είναι ευκαταφρόνητο και το ακριβές ύψος του θα προσδιορισθεί από την μελέτη που ήδη εκπονείται από τις τεχνικές υπηρεσίες του δήμου Χίου. Ευθύς δε ως εξασφαλισθεί το απαιτούμενο ποσό θα εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες, πριν – μάλιστα – αρχίσει ο χειμώνας και δημιουργήσει προβλήματα στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων.