Επιστημονικό συνέδριο για την ανάπτυξη της Χίου, τον Οκτώβριο

Επιστημονικό συνέδριο για την ανάπτυξη της Χίου, πρόκειται να διεξαχθεί  το διήμερο 5 έως 7 Οκτωβρίου 2018 στη Χίο.

Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από την επιτροπή διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τη χιακή κοινωνία «Γιάννης Καράλης» και αυτοδιοικητικούς, κοινωνικοοικονομικούς, επιστημονικούς και πολιτικούς φορείς της Χίου.

Στόχος του είναι να αποτελέσει μία στενότερη διασύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την αναπτυξιακή διαδικασία σε τοπικό επίπεδο και να αναπτύξει έναν μόνιμο δίαυλο επικοινωνίας, ανταλλαγής απόψεων και εποικοδομητικής συνεργασίας, μεταξύ των τοπικών φορέων, προς την κατεύθυνση της συστηματικής ανάλυσης των αναπτυξιακών εμποδίων και των δυνατοτήτων της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας, καθώς και της
υποβοήθησης των αρμόδιων φορέων χάραξης πολιτικής, για την οικοδόμηση μιας ολοκληρωμένης και ανατροφοδοτούμενης στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης

Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται τα μέλη της πανεπιστημιακής και ερευνητικής κοινότητας της Ελλάδας και του εξωτερικού, τα στελέχη των συλλογικών φορέων της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, των παραγωγικών και των κοινωνικών φορέων, καθώς επίσης οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι υποψήφιοι διδάκτορες και οι νέοι ερευνητές, που εστιάζουν την έρευνά τους σε ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την ανάπτυξη της Χίου και του νησιωτικού χώρου γενικότερα, να συνδράμουν σ’ αυτή την προσπάθεια.

Η προθεσμία υποβολής των εργασιών (σε πλήρη μορφή) λήγει στις 10 Σεπτεμβρίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον διαδικτυακό τόπο https://chiosdevelopment.wordpress.com/

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια