Έργα αναβάθμισης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑΧ

Η σύμβαση προϋπολογισμού 5.860.936,57 ευρώ, για τα έργα εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑΧ, στην περιοχή του αεροδρομίου Χίου, υπεγράφη σήμερα, Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023.

Εκτός από τα έργα εκσυγχρονισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων η εργολαβία περιλαμβάνει και την αναβάθμιση της επεξεργασίας των λυμάτων, ώστε να παράγεται ημερησίως ποσότητα 4.000 κυβικών μέτρων επεξεργασμένου ύδατος για αρδευτικές ανάγκες του νησιού.

Η εκτέλεση του έργου θα διαρκέσει 24 μήνες.