Κλειστή η Κοκκάλη

 Εργασίες στην οδό Κοκκάλη ξεκινούν από τη Δευτέρα 6 έως και τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 στα πλαίσια του έργου δημοτικής οδοποιίας του Δήμου Χίου.

Για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών, θα πραγματοποιηθεί απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων τις παραπάνω ημερομηνίες. Η κυκλοφορία θα ρυθμίζεται με ευθύνη της αναδόχου εταιρίας του έργου.

Σχόλια