Εργαστήριο ασφαλούς πρόσδεσης πλοίων στο TEENS

Τα εγκαίνια Εργαστηρίου Ασφαλούς Πρόσδεσης Πλοίων (Ship Safe Mooring Workshop),  το οποίο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι μαθητές και μαθήτριες του Προτύπου Επαγγελματικού Λυκείου «Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών» (TEENS), ν’ αποκτήσουν κατανόηση των βασικών αρχών της διαδικασίας πρόσδεσης και απόδεσης πλοίων , πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2023, στον αύλειο χώρο του σχολείου.

Το Εργαστήριο προορίζεται για θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των μαθητών και μαθητριών σε θέματα πρόσδεσης και απόδεσης υπό διαφορετικές συνθήκες, θεωρητική και πρακτική μελέτη διατάξεων πρόσδεσης και ασφαλούς πλαγιοδέτησης πλοίου, όπως και συντήρησης εξοπλισμού πρόσδεσης, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς.

Η δημιουργία του Εργαστήριου αποσκοπεί βασικά στην τόνωση του αισθήματος ασφαλείας που πρέπει να διέπει τις κινήσεις και λειτουργίες στα πλοία και να εκπαιδεύει τους μαθητές/μαθήτριες του Λυκείου στο χειρισμό των ανάλογων καθηκόντων τους.

Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου αποτελεί ευγενική χορηγία της εταιρείας Δ. Κορωνάκης ΑΕ. Την εκδήλωση διαδέχθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός για την έναρξη της σχολικής χρονιάς.