Εργολαβική εμπλοκή πάει πίσω τον διαγωνισμό για την δομή στο Θόλος

Σε πόλεμο εργολαβικών συμφερόντων φαίνεται ότι εισέρχεται το πακέτο των 176,5 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή των δομών προσφύγων και μεταναστών στο Θόλος της Χίου, στην Βάστρια (Πλάτη) Λέσβου, καθώς και τη αναβάθμιση του ΚΥΤ Φυλακίου Έβρου.

Η πρώτη φάση του συγκεκριμένου διαγωνισμού επρόκειτο να διεξαχθεί την προσεχή Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021, με τηn κατάθεση των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους των εταιρειών.

Ωστόσο, σήμερα Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2021, το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μεταθέτει την διεξαγωγή της πρώτης φάσης του διαγωνισμού για τις 22 Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, ενώ μισή ώρα αργότερα θα γίνει η ηλεκτρονική αποσφράγιση των αιτήσεων συμμετοχής.

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση του γενικού γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Πάτροκλου Γεωργιάδη, η αιτία βρίσκεται στην κατάθεση από την εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μετά την από 8 Ιουνίου 2021 αίτηση αναστολής διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Αφού ελήφθη υπόψη η υπ’ αριθμ. Α107/2021 απόφαση του 1ου κλιμακίου της ΑΕΠΠ επί της ανωτέρω αίτησης αναστολής εξεδόθη από τον κ. Γεωργιάδη η κατωτέρω απόφαση, για την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία, σε συμμόρφωση προς την αναφερθείσα απόφαση της ΑΕΠΠ.

tholos_anavoli

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια