Ερωτήματα για το λιμάνι των Καρδαμύλων από την παράταξη Χίος Μπροστά

Σειρά ερωτημάτων για το νέο λιμάνι στα Καρδάμυλα Χίου θέτει η δημοτική παράταξη Χίος Μπροστά, με επιστολή της προς τον δήμαρχο Χίου κ. Γιάννη Μαλαφή, τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου κ. Κλέαρχο Χρύση και το Λιμενικό Ταμείο. Αναλυτικά:

Σε συνέχεια δηλώσεων μελών της δημοτικής αρχής στα ΜΜΕ και της  σύσκεψης που έγινε στο λιμάνι Καρδαμύλων στις 20.2.2024, παρακαλούμε να  μας χορηγήσετε αντίγραφο όλου του φακέλου του έργου και επιπρόσθετα να  μας απαντήσετε στα πιο κάτω ερωτήματα:

• Τα βάθη του λιμένα (τόσο στην μελέτη, όσο και την κατασκευή) προδιαγράφηκαν/μετρήθηκαν στην κατώτατη ρηχία, όπως διεθνώς προβλέπεται;

• Το βάθος στο εξωτερικό κρηπίδωμα (βόρειο) είναι ικανό να εξυπηρετήσει πλοίο και με πιο βύθισμα;

• Με δεδομένη την διαβεβαίωση του ίδιου του δημάρχου ότι η κατασκευή  ήταν απολύτως σύμφωνη με τις απαιτήσεις της μελέτης και το γεγονός ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις νέες εγκαταστάσεις όλα τα αλιευτικά σκάφη του νησιού (ειδικά αυτά με βύθισμα > 3,00-3,50 μ.):

– Προτίθεστε να αναζητήσετε τις προδιαγραφές και τα κριτήρια με τις οποίες παραγγέλθηκε η μελέτη και αν αυτά τηρήθηκαν κατά την εκπόνησή της;

– Θα αναζητηθούν ευθύνες σε περίπτωση που δεν τηρήθηκαν, τόσο από  τους μελετητές, όσο και από τους υπεύθυνους παραλαβής της μελέτης;

• Προτίθεται το Λιμενικό Ταμείο να προχωρήσει σε συμπληρωματικό έργο  εκβάθυνσης πριν απαντηθούν με σαφήνεια τα πιο πάνω ερωτήματα;

• Θα αναζητηθούν ευθύνες σχετικά με τις αναφορές ότι pillars από το  νέο έργο μεταφέρθηκαν σε άλλη λιμενική εγκατάσταση, όπως και άλλες αναφορές για άλλα πρακτικά θέματα δυνατότητας χρήσης (π.χ. δέστρες κ.λπ.)  των νέων εγκαταστάσεων;

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος μια και αφορά ένα έργο το οποίο  υλοποιήθηκε μεν αλλά τελικά φαίνεται να μην εκπληρώνει την επιθυμητή  χρησιμότητα και σκοπιμότητα (χαρακτηριστικά, τα βάθη μπροστά στον παλιό προβλήτα ήταν 5,30-6,00 μ.,ενώ τώρα είναι περίπου 3,50 μ.), αναμένουμε το συντομότερο δυνατόν τις απαντήσεις σας .