Ερώτηση του ΚΚΕ για τις ελλείψεις καθηγητών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Ελλείψεις δεκατριών καθηγητών παρουσιάζει η δευτεροβάθμια εκπαίδευση Χίου, παρά τον συμπληρωματικό διορισμό 1000 αναπληρωτών καθηγητών πανελλαδικά, επισημαίνουν σε ερώτησή τους προς τον υπουργό Παιδείας κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου οι βουλευτές του ΚΚΕ κα Διαμάντω Μανωλάκου και οι κ.κ. Σταύρος Τάσσος και Μανώλης Συντυχάκης

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ερώτηση, λείπουν: 1 φιλόλογος, 1 φυσικός, 2 καλλιτεχνικών, 1 πλοίαρχος, 1 γαλλικής φιλολογίας, 2 πληροφορικής, 1 μαθηματικός (ΔΥΕΠ), 1 γαλλικών (Ψαρά), 1 ναυτικών μαθημάτων, 2 καλλιτεχνικοί που διδάσκουν το πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα του σχεδίου.

Οι τρεις βουλευτές επισημαίνουν ότι έχει περάσει το πρώτο τρίμηνο, δηλαδή το 30% περίπου της σχολικής χρονιάς και ερωτούν τον υπουργό τι μέτρα θα πάρει για την άμεση κάλυψη των κενών στα σχολεία της Χίου με τον διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού.