Ερώτηση του ΚΚΕ στην Βουλή για εργαζόμενους στην υπηρεσία ασύλου

Σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν εργαζόμενοι στην υπηρεσία ασύλου αναφέρεται η ερώτηση που κατέθεσαν προς τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου οι βουλευτές του ΚΚΕ κες Μαρία Κομνηνάκα και Διαμάντω Μανωλάκου και ο κ. Μανώλης Συντυχάκης.

Αναφέρουν, συγκεκριμένα, τα εξής:

Οι εργαζόμενοι στην Υπηρεσία Ασύλου μετά από 8 χρόνια λειτουργίας της, βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε μία συνεχή εργασιακή ανασφάλεια, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, χωρίς την προοπτική της μονιμότητας, παρά την πολύτιμη εργασιακή εμπειρία την οποία έχουν αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια.

Τον Ιανουάριο του 2021 εκδόθηκε η με αριθμό 88/2021 απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών, επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων που είχαν καταθέσει δύο εργαζόμενες του περιφερειακού γραφείου ασύλου Λέσβου, διότι το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, παρανόμως δεν είχε προχωρήσει στην πρόσληψή τους. Ενώ ήταν επιτυχούσες στην υπ’ αριθμ. ΣΟΧ2/2019 προκήρυξη της υπηρεσίας ασύλου και θα έπρεπε να είχαν προσληφθεί από το Μάρτιο του 2020, το υπουργείο με τον αβάσιμο ισχυρισμό ότι δεν δικαιούνταν να συμμετάσχουν στην προκήρυξη, ως ήδη εργαζόμενες στην υπηρεσία, επεδίωκε την παραίτηση και τη μη επαναπρόσληψή τους.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την σχετική δικαστική απόφαση, το Δημόσιο υποχρεώνεται να αποδεχτεί την εργασία των εργαζομένων αυτών και να τους καταβάλλει όλους τους μισθούς υπερημερίας. Δυνάμει της παραπάνω δικαστικής απόφασης, οι εργαζόμενες ξεκίνησαν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο ΠΓΑ Λέσβου από τις 20/1/2021. Παρά την παραπάνω δικαίωση, στις 26 Φεβρουαρίου, ενώ καταβλήθηκαν στους υπόλοιπους εργαζόμενους τα δεδουλευμένα του Ιανουαρίου, στις συγκεκριμένες εργαζόμενες δεν καταβλήθηκαν ούτε η αναλογία του μισθού του Ιανουαρίου ούτε βέβαια οι οφειλόμενοι μισθοί υπερημερίας. Επιπρόσθετα, οι εργαζόμενες επιχειρώντας να εκδώσουν τις βεβαιώσεις μετακίνησης από την Εργάνη, διαπίστωσαν ότι δεν ήταν καταχωρημένες στο μητρώο ανθρώπινου δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς εκκρεμούσε ακόμα η πρόσληψή τους. Όλο αυτό το διάστημα μέχρι και σήμερα, οι εργαζόμενες παρέχουν κανονικά την εργασία τους, ωστόσο παραμένουν ανασφάλιστες, δεν τους καταβάλλεται ο μηνιαίος μισθός, ενώ στερούνται ακόμα και στοιχειώδεις διευκολύνσεις που έχουν άλλοι εργαζόμενοι (επαγγελματικά email κ.λπ.).

Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση έρχεται να προστεθεί στην εργασιακή ανασφάλεια και ομηρία στην οποία ζουν οι εργαζόμενες, οι οποίες μέχρι και σήμερα παραμένουν απλήρωτες και τυπικά «αόρατες» για την υπηρεσία, μη γνωρίζοντας εάν θα έχουν δουλειά στο μέλλον, καθώς στις 30/04/2021 λήγουν οι συμβάσεις των εργαζομένων της σχετικής ΣΟΧ 2/2019.

Ερωτάται ο υπουργός, τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση ώστε:

– Να καταβάλλονται μηνιαία, σταθερά και χωρίς καθυστερήσεις τα δεδουλευμένα των εργαζομένων, καθώς και οι υπόλοιπες οικονομικές εκκρεμότητες έως σήμερα και να προχωρήσουν άμεσα στην αποπληρωμή των οφειλόμενων μισθών των εργαζομένων.

– Να ανανεωθούν όλες οι συμβάσεις και να πραγματοποιηθούν προσλήψεις προσωπικού με μόνιμη και σταθερή εργασία και όλα τα εργασιακά και μισθολογικά δικαιώματα που να καλύπτουν τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες της υπηρεσίας

– Να αποδοθούν πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα, με βάση τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια