Εσωκομματικές εκλογές στην Νέα Δημοκρατία στις 24 Οκτωβρίου

Εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη των νέων αιρετών διοικήσεων των κομματικών οργάνων της Νέας Δημοκρατίας της πανελλαδικής οργάνωσης που υπάγονται στην γραμματεία οργανωτικού, θα διεξαχθούν την Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2021, από τις 10:00 έως τις 19:00.

Ειδικότερα, θα διεξαχθεί διαδικασία εκλογής:

1. Προέδρων των διοικουσών επιτροπών εκλογικών περιφερειών (ΔΕΕΠ).

2. Μελών των διοικουσών επιτροπών εκλογικών περιφερειών (ΔΕΕΠ).

3. Προέδρων των δημοτικών τοπικών οργανώσεων (ΔΗΜΤΟ).

4. Μελών των δημοτικών τοπικών επιτροπών (ΔΗΜΤΕ).

Κατά τις προσεχείς εσωκομματικές εκλογές, δικαίωμα εκλέγειν για την εκλογή του προέδρου της ΔΕΕΠ, των μελών της ΔΕΕΠ, του προέδρου της ΔΗΜΤΟ και των μελών της ΔΗΜΤΕ, έχουν τα μέλη του κόμματος που έχουν καταβάλει την καθορισμένη ετήσια οικονομική συνδρομή για το έτος 2021.Όσοι δεν έχουν καταβάλει την οικονομική συνδρομή του έτους 2021, προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση κάρτας μέλους έως την Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2021 είτε ηλεκτρονικά είτε στα κεντρικά γραφεία του Κόμματος είτε μέσω Τραπέζης. Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν είναι η εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο της δημοτικής τοπικής οργάνωσης.

Η δήλωση υποψηφιότητας για την εκλογή στο αξίωμα του προέδρου της ΔΗΜΤΟ υποβάλλεται στην αρμόδια ΕΦΕΕΠ, εγγράφως και επί αποδείξει, από την 10:00 ώρα της Τετάρτης, 29 Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι την 19:00 ώρα της Παρασκευής 1ης Οκτωβρίου 2021. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν μόνο τα μέλη της ΔΗΜΤΟ που είναι ταμειακώς ενήμερα με ανανεωμένη κάρτα μέλους 3ετούς διάρκειας.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια