Εθελοντική αιμοδοσία στα Νένητα

Εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιείται την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 στα Νένητα από τις 10:00 έως 13:30, στην αίθουσα κινηματογράφου  Νενήτων με την υποστήριξη των Συλλόγων: ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΎΛΛΟΓΟΥ ΝΕΝΗΤΩΝ “ΒΟΚΑΡΙΑ”, της  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΙΩΝΙΑΣ & του  Α.Π.Ο. ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ.

Σχόλια