Έτσι αμείβονται όσοι δουλεύουν την 28η Οκτωβρίου

Προσαυξημένο κατά 1/25  yo mhni;atiko και αν δουλεύουν με ημερομίσθιο ένα ακόμη ημερομίσθιο, είναι οι αμοιβές για τους υπαλλήλους εκίνους που θα εργαστούν κατά την αργία της  28ης Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει ανακοίνωση του Σωματείου εργατοϋπαλλήλων σε εμπορικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Χίου, “Αν παρότι έχει χαρακτηρισθεί η ημέρα της 28ης Οκτωβρίου πρόσθετη εορτή αργία για μία επιχείρηση, αυτή λειτουργήσει φέτος κατ’ εξαίρεση, τότε για πλήρη απασχόλησή τους οι υπάλληλοι δικαιούνται προσαύξηση μισθού κατά 1/25 και οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο ένα ακόμα ημερομίσθιό τους, επί του ωρομισθίου των οποίων θα υπολογισθεί και η προσαύξηση κατά 75% για την εργασία σε ημέρες αργίας”.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια