Εξετάσεις επάρκειας ελληνομάθειας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Από τις 16 έως τις 18 Μαΐου 2017 θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για την πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας του έτους 2017 από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην πανεπιστημιακή μονάδα της Μυτιλήνης.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι υποψήφιοι που έχουν συμπληρώσει το 8ο έτος της ηλικίας τους την 31η Μαΐου του τρέχοντος έτους. Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για το επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών έχουν τα παιδιά αλλοδαπών, αλλογενών και ομογενών που είναι 8–12 ετών (έχουν συμπληρώσει το 8ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 12ο την 31η Μαΐου του τρέχοντος έτους).

Πρέπει ωστόσο να συστήνεται στους υποψήφιους ηλικίας κάτω των 16 ετών να μην επιδιώκουν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις του Β2, του Γ1 και του Γ2 επιπέδου, γιατί το περιεχόμενο των εξεταστικών θεμάτων απαιτεί γνώσεις και εμπειρίες που δε διαθέτουν οι μικρής ηλικίας υποψήφιοι.

Οι ημερομηνίες των εξετάσεων, όπως αυτές ανακοινώθηκαν από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας http://www.greek-language.gr/certification/node/15.html, έχουν ως εξής:

glosses

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν σε αίθουσες του λόφου Πανεπιστημίου στη Μυτιλήνη. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν εγκαίρως για την ακριβή αίθουσα και ώρα των εξετάσεων από την υπεύθυνη των εξετάσεων.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 19 Μαρτίου 2017.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 Αίτηση συμμετοχής (διατίθεται ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html . Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει την ευθύνη διαχείρισης της αίτησης).

 Ερωτηματολόγιο (διατίθεται ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου).

 Επικυρωμένο αντίγραφο έγκυρου αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας (ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κ.λπ.).

Σχετικά με τις οδηγίες για την υποβολή της αίτησης, καθώς και γενικότερες. πληροφορίες (όπως επίπεδα και δείγματα εξετάσεων) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη των εξετάσεων κα Αργυρούλα Ντίλιου.

Τηλέφωνα: 6977 086327, 22510 36005

Email: [email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επισκεφθούν την ιστοσελίδα  http://www.greek-language.gr/certification/node/3.html.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια