Εξετάσεις για δίπλωμα επιβατικών Δ.Χ.

Η διεύθυνση μεταφορών & επικοινωνιών της περιφερειακής Ενότητας Χίου ενημερώνει ότι στην αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων της υπηρεσίας πρόκειται να διενεργηθεί ειδική θεωρητική εξέταση για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων (Ε.Δ.Χ.) την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018 στις 10:00.

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και οι δηλώσεις συμμετοχής (όσων έχουν ήδη καταθέσει δικαιολογητικά) θα γίνονται δεκτά μέχρι και την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018.