Εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης Δ.Χ

Ειδική θεωρητική εξέταση  για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων (Ε.Δ.Χ.) πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην  αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών (Μονομάχου 35 – 37) , στις 12 Μαΐου  2021, ημέρα Τετάρτη  στις 10:00.

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και οι δηλώσεις συμμετοχής  (όσων έχουν ήδη καταθέσει δικαιολογητικά)  θα γίνονται δεκτά μέχρι και την Παρασκευή 7  Μαΐου  2021.    

 

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια