Εξετάσεις για επαγγελματικό δίπλωμα

Ειδική θεωρητική εξέταση  για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων (Ε.Δ.Χ.) θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 29 Ιανουαρίου 2020 στις 10.00, στην αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων της Διεύθυνσης μεταφορών και Επικοινωνίων της Περιφέρειας.

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και οι δηλώσεις συμμετοχής  (όσων έχουν ήδη καταθέσει δικαιολογητικά)  θα γίνονται δεκτά μέχρι και την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020.              

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια