Εξετάσεις για επιβατηγά Δ.Χ

Στην αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Χίου (Μονομάχου 35 – 37), πρόκειται να διενεργηθεί ειδική θεωρητική εξέταση για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων (Ε.Δ.Χ.) την Τρίτη 16 Απριλίου 2024, στις 10:00.

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και οι δηλώσεις συμμετοχής (όσων έχουν ήδη καταθέσει δικαιολογητικά) θα γίνονται δεκτά μέχρι και την Παρασκευή 12 Απριλίου 2024.