Εξετάσεις για νέους κυνηγούς

2

Την Τετάρτη 11 και 25-10-2017 στις 10:00 θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις κρίσης της ικανότητας των νέων κυνηγών.

Σχόλια