Εξετάσεις για νέους κυνηγούς

Την Τρίτη 6 και την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022, στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών στις 9.30 θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τους νέους κυνηγούς.