Εξετάσεις για νέους κυνηγούς

Την Τρίτη 11 και 25 Οκτωβρίου 2022 στις 9.30 θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών οι εξετάσεις για την απόκτηση άδειας σε νέους κυνηγούς.