Εξετάσεις για νέους κυνηγούς

Δυο Τρίτες μέσα στον Νοέμβρη, την Τρίτη 15 και την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 στις 9.30 στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών, θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις για νέους κυνηγούς