Εξετάσεις για νέους κυνηγούς

Δυο ημερομηνίες , στις 11 και στις 25 Ιανουαρίου 2024, στις 9.30 στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις για τους νέους κυνηγούς.