Έξω από δασικούς δρόμους της Αμανής τα τροχοφόρα

Αποκλείουν τα αυτοκίνητα από τους δασικούς δρόμους οι κυνηγοί με πρόταση του συλλόγου τους για την προστασία της άγριας πανίδας και της χλωρίδας.

Η πρόταση του Κυνηγετικού συλλόγου είχε κατατεθεί στην Διεύθυνση Δασών Χίου (Αρ. Πρωτ: 65/22-06-2018) συνοδευόμενη με αποσπάσματα χαρτών στα οποία αποτυπώνονταν οι δασικοί δρόμοι της Δημοτικής Ενότητας Αμανής όπου προτείνονταν η απαγόρευση διέλευσης τροχοφόρων οχημάτων.

Το υπ’ αριθ. 52060/05-09-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Χίου με το οποίο εισηγήθηκε θετικά για την απαγόρευση διέλευσης από 10-09-2018 έως 10-03-2019, σε τρεις δασικούς οδούς της Δημοτικής Ενότητας Αμανής του Δήμου Χίου για την προστασία της άγριας πανίδας, της αυτοφυούς χλωρίδας και των βιοτόπων.

Εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου βάση του αριθ. 54186/13-09-2018  εγγράφου της η απαγόρευση διέλευσης τροχοφόρων οχημάτων σε τρείς δασικές οδούς της Δημοτικής Ενότητας Αμανής.

Ποιο συγκεκριμένα:

  1. Σε τμήμα της οδού Λιβάδες – Σιμόκρινο με αρχή ανατολικά της υφιστάμενης κτηνοτροφικής εγκατάστασης και τέλος το τέλος της οδού (αδιέξοδο).
  2. Στη δασική οδό Σεντούκα – Κελάρι η αρχή της οποίας είναι επι της οδού Παρπαριάς – Παναγία Δέσποινα και καταλήγει στην υφιστάμενη αντιπυρική ζώνη, η οποία διέρχεται από τις Τοπικές Κοινότητες Νενητουρίων – Παρπαριάς στη θέση Κελάρι.
  3. Στην Αντιπυρική Ζώνη Παρπαριάς που βρίσκεται επι του όρους Αμανή.

Ο χρόνος απαγόρευσης διέλευσης όλων των τροχοφόρων οχημάτων ορίζεται από 13-09-2018 έως 10-03-2019.

Η απαγόρευση θα πραγματοποιηθεί με την τοποθέτηση μπαρών και ενημερωτικών πινακίδων στην αρχή και το τέλος της αντιπυρικής ζώνης, στην αρχή της οδού Σεντούκα – Κελάρι στη θέση Σεντούκα και στη θέση Σέληνα επι της οδού Λιβάδες – Σιμόκρινο

Η δαπάνη τοποθέτησης όλων των παραπάνω κατασκευών και των πινακίδων θα βαρύνει τον Κυνηγετικό Σύλλογο Χίου και θα πραγματοποιηθεί υπ την επίβλεψη της Διεύθυνσης Δασών Χίου.

Εξαιρούνται τα τροχοφόρα οχήματα του Ελληνικού Στρατού, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Δασικής Υπηρεσίας και των θηραφυλάκων της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Αρχιπελάγους κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους.

Σχόλια