Ευτυχία Βλυσίδου προς ΕΛΜΕ Χίου:« Μηδενί δίκην δικάσῃς, πρίν ἀμφοῖν μῦθον ἀκούσῃς»

Απάντηση στην ΕΛΜΕ Χίου για την καθυστέρηση στην απόδοση των μισθολογικών κλιμακίων των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών δίνει η Διευθύντρια  Εκπαίδευσης κ. Ευτυχία Βλυσίδου. Σε αυτήν αναφέρεται:

“Από τις 18 Ιουλίου 2022, που επέστρεψα  στη θέση της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου και μέχρι σήμερα, απέφευγα συστηματικά να προβαίνω σε δημόσιες δηλώσεις/ απαντήσεις προφορικές ή γραπτές, γιατί η αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση  της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Χίο απαιτεί σύνεση, μετριοπάθεια, δικαιοσύνη, επιείκεια και υπευθυνότητα.

Ωστόσο, αισθάνομαι ηθικά υποχρεωμένη να υπερασπιστώ τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες- διοικητικούς και αποσπασμένους εκπαιδευτικούς- της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου και για την επιμέλεια και την φιλοτιμία τους, αλλά και για την υψηλή αίσθηση του καθήκοντος και την ευγένεια από τις οποίες εμφορούνται και διακρίνονται. Και εδώ επικαλούμαι την έξωθεν καλή μαρτυρία τόσο της τοπικής κοινωνίας, όσο και της εικόνας που έχουν για την Υπηρεσία την οποία διευθύνω και η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου και το Υπουργείο Παιδείας από την σύστασή της μέχρι και σήμερα.

Το κείμενό μου πλείστον απέχει της δημόσιας απολογίας. Αντίθετα, γράφεται για την αποκατάσταση την αλήθειας και τη διάλυση των όποιων εσφαλμένων εντυπώσεων προκάλεσε η ανακοίνωση των συναδέλφων του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Χίου.

Όντως υπάρχει καθυστέρηση στην απόδοση των μισθολογικών κλιμακίων  των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. Ωστόσο, αυτή η όλη διαδικασία είναι σύνθετη, διότι πρέπει να προηγηθεί ο έλεγχος εγκυρότητας και γνησιότητας   όλων των εγγράφων που προσκόμισαν  οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί  στην Υπηρεσία μας, το τρέχον σχολικό έτος. Επισημαίνω, δε, ότι ο έλεγχος αυτός δεν γίνεται από τη ΔΔΕ Χίου, αλλά από τις Υπηρεσίες που αρμοδίως εξέδωσαν τα έγγραφα αυτά και οι οποίες βρίσκονται ανά την Ελλάδα.

Σημειωτέον ότι υπάρχουν περιπτώσεις, κατά τις οποίες  νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί δεν έχουν προσκομίσει ακόμα στην Υπηρεσία μας όλα τα κατά νόμον  απαιτούμενα πλήρη δικαιολογητικά για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης εικόνας όσον αφορά στην προϋπηρεσία τους.

Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις αρχές της κοινής λογικής, η διαδικασία  δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.

Στο σημείο αυτό επικαλούμαι την εμπειρία μελών του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Χίου, τα οποία είτε συμμετείχαν ως αιρετοί στο ΠΥΣΔΕ Χίου (οι συνάδελφοι  Σταυρινούδης, Μικέδης και Σμυρνιούδης), είτε διετέλεσε Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Θεμάτων (ο συνάδελφος  Σταυρινούδης), είτε υπηρέτησαν  στο Τμήμα Οικονομικών της ΔΔΕ Χίου (οι συνάδελφοι  Κουτσοδόντης και Σμυρνιούδης), οι οποίοι γνωρίζουν τη δυσκολία και το μακροπρόθεσμο μιας τέτοιας διαδικασίας.

Ήδη δύο μέλη του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Χίου τηλεφωνικά ζήτησαν συγγνώμη από τους υπαλλήλους του Τμήματος Οικονομικών της ΔΔΕ Χίου και τους συγχαίρω για την εντιμότητά τους. Ωστόσο, η ηθική τάξη απαιτεί γραπτή συγγνώμη από τα μέλη του ΔΣ της ΕΛΜΕ Χίου, την οποία να αποστείλουν εκεί που απέστειλαν και την άδικη κατάδειξη εργαζομένων της ΔΔΕ Χίου.

Επίσης, όσοι και όσες χαλκεύουν την εμπιστοσύνη των εκπαιδευτικών (μονίμων και αναπληρωτών) προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μόνο καλές υπηρεσίες δεν προσφέρουν ούτε στους εκπαιδευτικούς ούτε στην εκπαίδευση στη Χίο.

Επιλογικά, υπενθυμίζω ότι εδώ και χρόνια , από τότε που έχει συσταθεί η ΔΔΕ Χίου, τα γραφεία της είναι ανοιχτά για όλους και όποιο θέμα τους απασχολεί”.