Γενική Συνέλευση στον Σύλλογο Φίλοι Μονοπατιών Χίου

Τακτική γενική συνέλευση πραγματοποιεί την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020, στις 18.00, στο καφέ του Ομηρείου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Χίου (1ος όροφος),  ο Σύλλογος Φίλοι Μονοπατιών Χίου, προκειμένου να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Απολογισμός διοικητικών πεπραγμένων χρήσεως 2019 και οικονομικός απολογισμός από το Δ.Σ., ανάγνωση της έκθεσης της ελεγκτικής επιτροπής, συζήτηση επ’ αυτών και ψηφοφορία έγκρισης του οικονομικού απολογισμού και των διοικητικών πεπραγμένων χρήσεως 2019.

Θέμα 2ο: Συζήτηση και ψηφοφορία έγκρισης διοικητικού και οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2020.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια