Γερό λίφτινγκ στο κτίριο των επιβατών εξωτερικού

Ένα ακόμα γερό λίφτινγκ πρόκειται να υποστεί το κτίριο εξυπηρέτησης επιβατών εξωτερικού, ώστε να σταματήσει να δίνει την εικόνα εγκατάλειψης και μιζέριας που αποπνέει σήμερα στα μάτια δεκάδων χιλιάδων επισκεπτών από την Τουρκία.

Το Λιμενικό Ταμείο Χίου πρόκειται να διαθέσει το ποσό των 10.000 ευρώ, ώστε το κτίριο να στεγανοποιηθεί εκ νέου και παράλληλα να επισκευαστούν μια σειρά από φθορές που έχουν προξενηθεί στους σοβάδες και τις μπογιές, εξαιτίας ακριβώς της εισροής νερών στο εσωτερικό του.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Μιχάλης Μπελέγρης, στην συνεδρίαση της Πέμπτης 10 Δεκεμβρίου 2015, η ανάλογη επισκευή που είχε γίνει προ τριών ετών και ειδικά η μόνωση απέτυχε να επιτελέσει το σκοπό της, αφού δεν είχαν δοθεί οι απαραίτητες κλίσεις στην οροφή, με αποτέλεσμα το νερό να λιμνάζει και να καταστραφεί το μονωτικό υλικό.

Παράλληλα, θα αφαιρεθούν και τα υαλότουβλα που υπάρχουν σε τμήματα του κτιρίου, αφού παρουσιάζουν ρηγματώσεις που επιδεινώνουν τα προβλήματα από την εισροή νερών της βροχής στο εσωτερικό του.