Για δύο χρόνια και με τις περυσινές τιμές η μίσθωση των παραλιών από τον δήμο Χίου

Για περίοδο δύο ετών και με τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο ίδιες με εκείνες του 2020 θα μισθωθούν από τον δήμο Χίο οι παραλίες στους όμορους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και προφανώς με τις ίδιες τιμές θα γίνουν, όπου δεν υπάρχουν όμοροι, οι σχετικοί πλειστηριασμοί για τους ενδιαφερόμενους.

Προσώρας από τον δήμο Χίου ανακοινώθηκε η διαδικασία για τους όμορους, η οποία – όπως επισημαίνεται – πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 Απριλίου 2021, άλλως από την 1η Μαΐου οι μισθώσεις παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας θα διενεργούνται αποκλειστικά από την κτηματική υπηρεσία Χίου.

Οι ενδιαφερόμενοι όμοροι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις το αργότερο έως την Τρίτη 20 Απριλίου 2021, στην διεύθυνση τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, τμήμα αδειοδοτήσεων και ρυθμίσεων εμπορικών δραστηριοτήτων του δήμου Χίου, Βενιζέλου 75, με συνημμένα όλα τα
δικαιολογητικά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 22713 53117 εκτός Δευτέρας και Τρίτης.

Οι τιμές μίσθωσης έχουν ως εξής:

Η ανακοίνωση του δήμου Χίου

paralies_2021

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια