Για να μην καούμε, καθαρίστε οικόπεδα και αγροτεμάχια

Να καθαρίσουν τα οικόπεδα και τα χωράφια τους για λόγους πυροσπροστασίας καλεί ο δήμος Χίου τους πολίτες, σημειώνοντας:

“Οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων και οικοπέδων που βρίσκονται εντός οικισμών ή σε απόσταση εκατό (100) μέτρων από τα όριά τους, πρέπει να φροντίσουν για τον καθαρισμό και την αποψίλωση των ιδιοκτησιών τους από ξερά χόρτα, κλαδιά, απορρίματα κ.λπ. έτσι ώστε να αποφευχθεί πιθανός κίνδυνος πυρκαγιάς.

Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες να προχωρήσουν άμεσα στις εργασίες αποψίλωσης και καθαρισμού των ιδιοκτησιών τους, ενώ δε, για τους παραβάτες προβλέπονται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις”.

 

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια