Γύρισαν την πλάτη οι γιατροί στο νοσοκομείο για την θέση γιατρού εργασίας

Όπως ήταν αναμενόμενο ουδείς γιατρός του νησιού έδειξε ενδιαφέρον για την θέση του γιατρού εργασίας, που προκήρυξε το νοσοκομείο Χίου τον περασμένο μήνα, αντί του ποσού των 4.000 ευρώ ετησίως.

Ακριβώς το ποσό αυτό είναι, όπως συνέβη και σε προηγούμενους διαγωνισμούς, αποθαρρυντικό για την ανάληψη της συγκεκριμένης θέσης, με αμοιβή 12 ευρώ την ώρα προ φόρων, όταν σε άλλες υγειονομικές μονάδες της χώρας η αντίστοιχη αμοιβή είναι πολλαπλάσια.

Μετά την εξέλιξη αυτή, το διοικητικό συμβούλιο του νοσοκομείου Χίου στην συνεδρίασή του στις 31 Μαΐου 2021 κήρυξε άγονο τον διαγωνισμό και αποφάσισε την επαναπροκήρυξή του με το ίδιο ποσό των 4.000 ευρώ και τους ίδιους όρους!

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια