Η ερευνητική υποδομή σε ναυτιλία, εφοδιαστική αλυσίδα και μεταφορές

Ημερίδα της ευφυούς ερευνητικής υποδομής στη ναυτιλία, την εφοδιαστική αλυσίδα, και τις μεταφορές «ENIRISST», πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 στο Ίδρυμα Ευγενίδου, στην Αθήνα.

Η ερευνητική υποδομή που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020, ένωσε υπό τον συντονισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου 11 κορυφαία ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας τα οποία και συνεργάστηκαν για την εκδήλωση που συγκέντρωσε δεκάδες ερευνητές και ερευνήτριες της χώρας.

Ο στόχος της ημερίδας ήταν διττός: Αφενός, να παρουσιάσει την ερευνητική υποδομή και τις πλατφόρμες και επιμέρους υπηρεσίες που προσφέρει για την ναυτιλία και το θαλάσσιο περιβάλλον, τις χρηματοπιστωτικές αγορές, τις διατροπικές μεταφορές, τις επιβατικές μετακινήσεις, την ναυτιλιακή κληρονομιά και τις υποδομές. Αφετέρου, να διερευνηθεί η οπτική γωνία των σχετικών κλάδων ως προς τις πλατφόρμες και υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει η ερευνητική υποδομή, έχοντας πάντα ως στόχο την ανάπτυξη σύγχρονων, χρηστικών και ωφέλιμων εφαρμογών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της νέας επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης δεξιοτήτων των νέων ερευνητών.