Η… «φόρμουλα 3/12» είναι πασπαρτού για τις προμήθειες του νοσοκομείου Χίου

Οι απευθείας αναθέσεις, που στο νοσοκομείο Χίου έχουν  αναδειχθεί στην… βαριά βιομηχανία για την προμήθεια υπηρεσιών (βλέπε καθαριότητα και πλυντήρια) δεν είναι ο μοναδικός τρόπος νομότυπης καταστρατήγησης των αρχών και κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού και της αποφυγής της σπατάλης.

Στο νοσοκομείο Χίου ανθεί για την ανάθεση προμηθειών υπηρεσιών και υλικών άλλο ένα «εργαλείο» που η διοίκηση χρησιμοποιεί κατά κόρον, την επέκταση των υφιστάμενων συμβάσεων κατά τα 3/12, όπως προβλέπεται από τον νόμο και συνήθως περιέχεται ως όρος στις συμβάσεις.

Δηλαδή, όταν μια σύμβαση είτε έχει ήδη λήξει η ισχύς της, είτε πλησιάζει στην λήξη της, η διοίκηση επιλέγει τον εύκολο δρόμο της αναφερθείσας επέκτασης, αφού στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχει λάβει την στοιχειώδη μέριμνα για να κινήσει εγκαίρως τις διαδικασίες προκήρυξης νέου διαγωνισμού, για την συγκεκριμένη υπηρεσία ή υλικό.

Τα παραδείγματα είναι πολλά και η απαρίθμησή τους δεν ωφελεί, αφού όλα καταδεικνύουν το ίδιο πράγμα: Την έλλειψη προγραμματισμού, η οποία κατά κανόνα οδηγεί σε στρέβλωση του ανταγωνισμού και συνήθως σε οικονομική επιβάρυνση του νοσοκομείου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, λόγω – μάλιστα – του επερχόμενου χειμώνα, αποτελεί η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για το οποίο η σύμβαση έληξε στις 14 Νοεμβρίου 2023. Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 9 Νοεμβρίου 2023, εν όψει της επερχόμενης λήξης της, το διοικητικό συμβούλιο του νοσοκομείου Χίου ενεργοποίησε την… «φόρμουλα 3/12», παρατείνοντας κατά τρεις μήνες την ισχύ της, με το οικονομικό αντικείμενο να ανέρχεται στο ποσό των 42.467,09 ευρώ με ΦΠΑ.

Την ίδια ημέρα αποφάσισε την προκήρυξη νέου διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, προϋπολογισμού 170.000 ευρώ με ΦΠΑ, ενώ μόλις σήμερα συγκροτήθηκε η επιτροπή για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών διενέργειας του διαγωνισμού.

Η περυσινή αντίστοιχη διαδικασία ξεκίνησε στις 27 Ιουλίου 2022 με την έγκριση από το Δ.Σ. της διενέργειας διαγωνισμού, ενώ η σύμβαση υπεγράφη στις 15 Νοεμβρίου 2022. Ακόμα κι αν όλα πάνε ρολόι και ο νέος διαγωνισμός κυλήσει ομαλά, είναι σχεδόν βέβαιον ότι η νέα σύμβαση θα υπογραφεί μετά την λήξη της κατά τα ανωτέρω τρίμηνης παράτασης.