Ημερίδα για την κατάταξη των τουριστικών καταλυμάτων

Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα «Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων σε Κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών» διοργανώνει h Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου (ΕΤΑΧ) την Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2019 και ώρα 13.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Χίου.

Κατά την ενημέρωση που απευθύνεται στους ενδιαφερόμενους του κλάδου των Τουριστικών Καταλυμάτων και τους Μηχανικούς θα παρουσιαστούν οι διαδικασίες για την κατάταξη κύριων και μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών σύμφωνα με το εν ισχύ νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η πιστοποίηση, εναρμονισμένη με τις υπηρεσίες, τη δομή και τη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων καθώς και οι απαιτήσεις της αγοράς.

 

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια