Η ΤΕΡΝΑ με έκπτωση 7,10% (!) μειοδότης για τις υπερδομές Χίου, Λέσβου, Έβρου

Με έκπτωση μόλις 7,10% η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. αναδείχθηκε μειοδότης (προσωρινός ανάδοχος) στον… διαγωνισμό του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την κατασκευή των υπερδομών στο Θόλος Χίου και στην Βάστρια / Πλάτη Λέσβου, καθώς και την αναβάθμιση της υφιστάμενης δομής στο Φυλάκιο Έβρου.

Με την έκπτωση αυτή η προσφορά του μειοδότη ανέρχεται στο ποσό των 132.313.667,82 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή 164.068.948,10 ευρώ με τον ΦΠΑ 24%.

Την προσφορά αυτή το υπουργείο θεώρησε ως την οικονομικότερη και μπορεί κανείς να αναλογισθεί ποιές ήταν οι προσφορές των δύο άλλων εταιρειών που μετείχαν στην διαγωνιστική διαδικασία, της Μυτιληναίος Α.Ε. και της ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε.

Να επισημάνουμε στο σημείο αυτό ότι η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. που είχε προσφύγει κατά του διαγωνισμού στο Συμβούλιο της Επικρατείας, πλην – όμως – η προσφυγή της απερρίφθη, είχε τονίσει – μεταξύ άλλων – ότι τα έργα αυτά είναι απλές κατασκευές και οι συνήθεις εκπτώσεις είναι της τάξης τουλάχιστον του 30%!

Με σημερινή, Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021, απόφασή του ο γενικός γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Πάτροκλος Γεωργιάδης εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του… διαγωνισμού και ορίζει προθεσμία 10 ημερών για την υποβολή… προσφυγών κατά της απόφασής του. Καλεί δε την ΤΕΡΝΑ Α.Ε. να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.

Αν, λοιπόν, όλα εξελιχθούν ομαλά ή σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργείου Μετανάστευσης κι αφού γίνει ο προσυμβατικός έλεγχος, εντός του Οκτωβρίου αναμένεται ότι θα υπογραφεί η σύμβαση κατασκευής με τον ανάδοχο, ανοίγοντας τον δρόμο για την εγκατάσταση του εργοταξίου στο Θόλος, καθώς και  στην Βάστρια / Πλάτη Λέσβου και στο Φυλάκιο Έβρου.

Ακολουθεί η απόφαση του κ. Πάτροκλου Γεωργιάδη

domes_terna

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια