Η ζωή της Μοντεσσόρι επί της οθόνης

Ο πολιτιστικός και ανθρωπιστικός οργανισμός ΜΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ και η κ. Ειρήνη Φαφαλιού, Διευθύντρια Σπουδών στο ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΑΔΑΣ, αντιπρόσωπος της χώρας μας στη Διεθνή Μοντεσσοριανή Οργάνωση, που ίδρυσε η ίδια Μαρία Μοντεσσόρι το 1929 και εδρεύει στην Ολλανδία,  προσκαλούν στην προβολή της ιταλικής ταινίας (με ελληνικούς υπότιτλους) “Μια ζωή για τα παιδιά”.
Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Μαίου 2023, από τις 17.00-20.00

στο κτίριο Β της Βιβλιοθήκης “Κοραής” (επί της Αμάντου). Είσοδος 5€
Πρόκειται για μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ταινία με τη ζωή της Μοντεσσόρι, που πρέπει να παρακολουθήσουν όλοι, νηπιαγωγοί, εκπαιδευτικοί, γονείς, ακόμα και παιδιά 13-15 χρόνων και όποιος γενικά ενδιαφέρεται για το παιδί και το θαυμαστό κόσμο του.
Παρασκευή, 5.00-8.30, στο κτίριο Β της Βιβλιοθήκης “Κοραής” (επί της Αμάντου).
Είσοδος 5€