Ιατρικές συνταγές και στην Παγίδα

VDSL σύνδεση, Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και εκτυπωτή εγκατέστησε το Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου Χίου για την επαναλειτουργία του αγροτικού ιατρείου στην Παγίδα προκειμένου να διενεργείται η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στο χωριό και να μην αναγκάζονται οι ηλικιωμένοι να μετακινούνται σε γειτονικά χωριά προκειμένου να εξυπηρετηθούν.

 “Ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της Παγίδας υλοποιήθηκε αφού επιλύθηκε σωρεία τεχνικών δυσχερειών που  καθυστερούσαν την λειτουργία του”, αναφέρει σχετικό δελτίο τύπου του Δήμου..

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια