Ιδού η γραπτή επίπληξη στην Κανταράκη για την βιομηχανία των απευθείας αναθέσεων στο νοσοκομείο Χίου

Η βιομηχανία των απευθείας αναθέσεων στο νοσοκομείο Χίου για τις υπηρεσίες καθαριότητας στην εταιρεία ΓΕΝ-ΚΑ Α.Ε. βρέθηκε στο στόχαστρο της ΕΑΑΔΗΣΥ (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων), η οποία – μετά το προφορικό… τράβηγμα του αυτιού στην διοικήτρια κα Ελένη Κανταράκη – εξέδωσε και εγγράφως την γνώμη της, που αποτελεί κόλαφο για τις αποφάσεις της διοίκησης.

Επιβεβαιώνει δε με την από 5 Απριλίου 2023 γνώμη της (δημοσιεύεται ολόκληρη κατωτέρω) ότι όχι μόνον ήταν εκτός του προβλεπόμενου θεσμικού πλαισίου οι επίμαχες απευθείας αναθέσεις, που συνολικά έχουν ξεπεράσει το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ με τον ΦΠΑ, αλλά – επιπλέον – όλες αυτές οι πράξεις – αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα.

Συγκεκριμένα, σημειώνει ότι η παροχή σύμφωνης γνώμης της Αρχής (ΕΑΑΔΗΣΥ), εφόσον οι αναθέσεις ήταν πάνω συγκεκριμένα ποσά, «συνιστά ουσιώδη τύπο της διαδικασίας έκδοσης της σχετικής διοικητικής πράξης περί προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης η μη τήρηση ή η πλημμελής τήρηση του οποίου συνεπάγεται ακυρότητα της πράξης, ενώ δεν χωρεί εκ των υστέρων έγκριση».

Πολύ απλά, δηλαδή, από την στιγμή που δεν τηρήθηκε ο προβλεπόμενος τύπος της διαδικασίας όλες αυτές οι απευθείας αναθέσεις πάσχουν και συνεπάγονται την ακυρότητα των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ.

Τώρα, τι σημαίνει αυτό πρακτικά εκτός του διοικητικού ελέγχου της διοίκησης από την προϊσταμένη αρχή (2η ΥΠΕ και υπουργείο Υγείας) μένει να φανεί αν κάποιος ενδιαφερόμενος κινήσεις τις διαδικασίες ακύρωσης στα αρμόδια όργανα με τις όποιες ευθύνες συνεπάγεται αυτό στην διοίκηση του νοσοκομείου Χίου.

Αυτό είναι το απόσπασμα – κόλαφος για τις αποφάσεις της διοίκησης του νοσοκομείου Χίου

Το ιστορικό της πανωλεθρίας για την διοίκηση του νοσοκομείου Χίου

Μετά την προφορική επίπληξη από την ΕΑΑΔΗΣΥ, που ακολούθησε τις σοβαρές αποκαλύψεις του astraparis.gr, όπως είχαμε αναφέρει στο ρεπορτάζ μας στις 14 Μαρτίου 2023, η διοίκηση του νοσοκομείου Χίου αποφάσισε – επιτέλους – να ζητήσει την σύμφωνη γνώμη της αρχής για την νέα απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας στην ΓΕΝ-ΚΑ, αυτή τη φορά για 6+3 μήνες, ήτοι συνολικά εννέα μήνες, αντί του ποσού των 728.325 ευρώ με τον ΦΠΑ.

Με αφορμή αυτό το αίτημα, η ΕΑΑΔΗΣΥ έθεσε στο μικροσκόπιο όλες τις μέχρι σήμερα ενέργειες της διοίκησης, τις παλινωδίες για τον διαγωνισμό που προκηρύχθηκε – με διάφορες αιτίες – τρεις φορές και την δικαστική εμπλοκή του, καθώς και τις αλλεπάλληλες απευθείας αναθέσεις στην ΓΕΝ-ΚΑ.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι ισχυρισμοί της διοίκησης του νοσοκομείου ότι οι απευθείας αναθέσεις έγιναν λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των αναγκών για την καθαριότητα, απρόβλεπτων καταστάσεων κ.λπ. Όλα αυτά, όμως, η ΕΑΑΔΗΣΥ στην γνώμη της δεν τα… καταπίνει αμάσητα, σημειώνοντας ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι υπό κρίση και πως οι χρονοβόρες διαδικασίες και δικαστικές εμπλοκές ήταν δεν συνιστούν οπωσδήποτε απρόβλεπτες περιστάσεις, εν ολίγοις θα έπρεπε να είχαν προβλεφθεί.

Ποσό 1.691.087,49 ευρώ με απευθείας αναθέσεις στην ΓΕΝ-ΚΑ για καθαριότητα

Ωστόσο, η ΕΑΑΔΗΣΥ έκρινε πως στην παρούσα περίσταση νομίμως τίθεται το αίτημα για την παροχή σύμφωνης γνώμης στην νέα απευθείας ανάθεση, δίνοντας τελικά το «πράσινο φως» όχι όμως για εννέα μήνες, που ήταν το αίτημα της διοίκησης του νοσοκομείου Χίου, αλλά για έξι μήνες.

Με βάση, λοιπόν, την εν λόγω γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ, το Δ.Σ. του νοσοκομείου αποφάσισε στην έκτακτη συνεδρίασή του στις 13 Απριλίου 2023 (βλέπε κατωτέρω) την νέα απευθείας ανάθεση στην ΓΕΝ-ΚΑ Α.Ε. για χρονική περίοδο 175 ημερών (λιγότερο του εξαμήνου λόγω αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού), αντί του συνολικού ποσού των 485.550 ευρώ με ΦΠΑ. Να υπενθυμίσουμε ότι είχε εγκριθεί την ίδια ημέρα άλλη μία απευθείας ανάθεση (έβδομη κατά σειρά) για περίοδο 12 ημερών (από 15.4.23 έως και 26.4.23), αντί του ποσού των 33.152,62 ευρώ με τον ΦΠΑ. Και οι δύο αυτές αποφάσεις ελήφθησαν κατά πλειοψηφία, με την αρνητική ψήφο της εκπροσώπου των εργαζομένων.

Συνολικά, το ποσό των οκτώ απευθείας αναθέσεων στην ΓΕΝ-ΚΑ για τις υπηρεσίες καθαριότητας ανέρχεται σε 1.691.087,49 ευρώ, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Από το ίδιο έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ προκύπτει ότι οι αιτήσεις ακύρωσης και αναστολής των εταιρειών “IPIROTIKI FACILITY SERVICES A.E.” και «ΑΝΟΔΙΚΗ SERVICES ΕΠΕ», ενώπιον του διοικητικού εφετείου Πειραιά, οι οποίες συζητήθηκαν στις 17.1.2023 απορρίφθηκαν, με τις Α155/3.4.2023 και ΑΚ 156/03.04.2023 αποφάσεις.

Μετά και από αυτή την εξέλιξη, προκύπτει – πλέον – ένα άλλο μείζον ζήτημα, αφού υπάρχει προς εξέταση μία μόνον οικονομική προσφορά, αυτή της ΓΕΝ-ΚΑ Α.Ε., κάτι που συνεπάγεται την ουσιαστική έλλειψη οικονομικού ανταγωνισμού (μία προσφορά ίσον καμία προσφορά).

Ακολουθεί η γνώμη Δ38 ΕΑΔΗΣΥ/2023 της ΕΑΑΔΗΣΥ

eaasisi_kathariotita 5.4.2023

Ακολουθεί η απόφαση του Δ.Σ. για την νέα απευθείας ανάθεση των 175 ημερών

kathariotita.175meres_13.4.2023