Ηλεκτρονικές υπηρεσίες από το Λιμεναρχείο

Η ηλεκτρονική καταχώρηση αιτήσεων πολιτών μπορούν να πραγματοποιηθούν για τις κάτωθι διοικητικής φύσεως περιπτώσεις :

  • Άδειες Ναυαγοσώστη
  • Δραστηριοποίηση Δύτη
  • Δραστηριοποίηση Θαλάσσιου Ταξί
  • Δραστηριοποίηση Μαθητευόμενου Δύτη
  • Εκμίσθωση Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής
  • Εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων μικρών σκαφών
  • Ίδρυση και λειτουργία καταδυτικού συνεργείου
  • Παροχή Καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής
  • Σχολή Εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών τ/χ σκαφών
  • Σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης

Αξιοσημείωτο είναι ότι πλέον για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω διοικητικής φύσεως υποθέσεων δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του πολίτη στο Λιμενικό Κατάστημα (εκτός ορισμένων μόνο ειδικών περιπτώσεων όπως π.χ η διενέργεια αυτοψίας ή η συμμετοχή σε εξετάσεις κλπ) σε κανέναν στάδιο της διοικητικής διαδικασίας καθώς πέον η αίτηση του υποβάλλεται ηλεκτρονικά ,όπως επίσης και η διεκπεραίωση της υπόθεσης του γίνεται ηλεκτρονικά, ενώ επίσης και η ενημέρωση του πολίτη για κάθε στάδιο που βρίσκεται η διεκπεραίωση της διοικητικής υπόθεσης που τον αφορά.

Η διαδικασία

Προκειμένου να μπορέσει ο πολίτης να εξυπηρετηθεί ηλεκτρονικά πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

Είσοδος στην σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή e-ΔΛΑ, γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://edla.hcg.gr. Εκεί ο πολίτης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) δύναται να έχει πρόσβαση αρχικά χωρίς σύνδεση επιλέγοντας στην αρχική σελίδα ‘’Κατηγορίες αιτήσεων’’ και εν συνεχεία ‘’Εμφάνιση’’ στο είδος της διοικητικής υπόθεσης που τον αφορά , οπότε και περιηγείται στις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την κατάθεση αίτησης από πλευράς του , ενώ εν συνεχεία μπορεί να συνδεθεί από το πεδίο ‘’συνδέθηκε’’ και με χρήση των κωδικών του TaxisNET προκειμένου να καταθέσει την αίτηση του. Δύναται δε να συνδεθεί άμεσα ‘’Σύνδεση ΓΓΠΣ’’ οπότε και να καταθέσει απευθείας την αίτηση του.

Επίσης, αναλυτικές οδηγίες παρουσιάζονται σε κάθε ένα από τα προαναφερόμενα βήματα ενώ επίσης στον σύνδεσμο https://edla.hcg.gr/help/ παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με την ορθή χρήση της εφαρμογής e-ΔΛΑ από εξωτερικούς χρήστες. Υπενθυμίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση η Υπηρεσία μας βρίσκεται στη διάθεση του πολίτη για την παροχή οποιασδήποτε βοήθειας ως προς τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια