Ημερίδα για αποσταγματοποιούς

Ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο για τους μικρούς αποσταγματοποιούς – διήμερους το αυτοτελές γραφείο Χίου της Χημικής Υπηρεσίας Αιγαίου την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018, στις 18.30 στην αίθουσα συνεδρίων του Ομηρείου ΠΚΔΧ.

Η ομιλία αφορά τους διήμερους αποσταγματοποιούς, σε αυτούς που εμπορεύονται το προϊόν της απόσταξης και ευρύτερα σε όλους στους καταναλωτές.

Σε αυτή θα παρουσιαστούν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς των αποστάξεων των διήμερων, οι τελωνειακές διαδικασίες. καθώς και σημεία που χρήζουν προσοχής κατά τη διάρκεια των αποστάξεων.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια