Και εξετάσεις για αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης

Μετά τις εξετάσεις για επιβατικά και δίκυκλα, ομαλοποιείται η κατάσταση και για τα αυτοκίνητα δημόσια χρήσεως.

Ειδική θεωρητική εξέταση  για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων (Ε.Δ.Χ.) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20 Αυγούστου 2019, στις 10:00.

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και οι δηλώσεις συμμετοχής (όσων έχουν ήδη καταθέσει δικαιολογητικά)  θα γίνονται δεκτά μέχρι και την Τετάρτη 14 Αυγούστου 2019.