Και οι ανεξάρτητες αρχές θέλουν το… σκούντημά τους

Γράφαμε χθες, Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022, για την άρνηση – ουσιαστικά – της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) να μας χορηγήσει αντίγραφο της 162/2022 απόφασής της, με την οποία ακυρώνεται η διακήρυξη του διαγωνισμού του νοσοκομείου Χίου για τις υπηρεσίες καθαριότητας.

Προς τούτο είχαμε επικαλεσθεί, τόσο το εύλογο ενδιαφέρον μας, αφού το υπόψη θέμα συχνά πυκνά αναδεικνύεται από τον astraparis.gr, όσο και το έννομο συμφέρον μας, λόγω της δικαστικής μας δίωξης και της εισαγγελικής παρέμβασης μετά τα δημοσιεύματά μας. Είχαμε δε, πέραν της προφορικής επικοινωνίας, καταθέσει δύο γραπτά αιτήματα από 25 Φεβρουαρίου 2022 και 11 Μαρτίου 2022, αλλά ματαίως.

Σήμερα, Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022, δύο και πλέον μήνες μετά την έκδοση της επίμαχης απόφασης της ΑΕΠΠ, ω του θαύματος, η απόφαση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΑΕΠΠ. Την δημοσιεύουμε δε κατωτέρω για να καταδειχθεί – εκ των πραγμάτων, αφού δεν αποκαλύπτονται… κρατικά μυστικά – η ανεξήγητη και πρωτοφανής άρνηση της ΑΕΠΠ να μας την χορηγήσει.

aepp_162.2022

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια