Και τα παιδιών των δημόσιων υπαλλήλων στους βρεφονηπιακούς της ΔΗΚΕΧ

Σε εγγραφές βρεφών και νηπίων με γονείς δημοσίους υπαλλήλους θα προχωρήσει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου για τη σχολική χρονιά 2019-2020.

Η επιλογή των ωφελούμενων οικογενειών θα γίνει με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, ο δε αριθμός τους θα φτάσει μέχρι το 10% επί της δυναμικότητας των σταθμών. Η διαδικασία θα γίνει παράλληλα με τις εγγραφές που θα κατατεθούν μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια