Καλούνται οι 18άρηδες από την στρατολογία για την απογραφή τους

Οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2027 (γεννηθέντες το 2006) πρέπει να καταθέσουν δελτίο απογραφής  ηλεκτρονικά ή μέσω ΚΕΠ ή στην στρατολογική υπηρεσία έως την 1η Απριλίου 2024.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της στρατολογικής υπηρεσίας Βορείου Αιγαίου

stratologia