Κανονικά οι υπηρεσίες παράδοσης κατ’ οίκον και παραλαβής από κατάστημα

Δεν τίθεται ζήτημα απαγόρευσης των υπηρεσιών παράδοσης κατ’ οίκον (delivery) και παραλαβής από εν λειτουργία καταστήματα (take away) που θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά κατά τις ώρες 21:00 έως 05:00, διευκρινίζει μετά την σχετική σύγχυση που8 δημιουργήθηκε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, που ανακοίνωσε τα ακόλουθα:

«Σχετικά με τη λειτουργία των take away και delivery κατά τις ώρες 21:00 – 05:00, διευκρινίζουμε ότι δεν τίθεται ζήτημα απαγόρευσης των υπηρεσιών παράδοσης κατ’ οίκον (delivery) κατά τις ώρες αυτές.

Επίσης, διευκρινίζουμε ότι η παραλαβή από εν λειτουργία καταστήματα (take away) συνεχίζεται μετά τις 21:00 και καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας τους, όχι όμως ως αυτοτελής λόγος μετακίνησης, αλλά στο πλαίσιο των επιτρεπόμενων μετακινήσεων κατά τις ώρες αυτές».