Κανονική εργάσιμη ημέρα, είναι η Καθαρά Δευτέρα, για τους μισθωτούς

Eργάσιμη ημέρα, αφού δεν συμπεριλαμβάνεται στις εξαιρέσιμες αργίες, είναι η Καθαρά Δευτέρα για τους μισθωτούς, των οποίων η απασχόληση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις κατά την ημέρα αυτή είναι νόμιμη και δεν δημιουργεί αξίωση για πρόσθετη αμοιβή.

Τα ανωτέρω επισημαίνονται από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ. Ειδικότερα:

– Στους ημερομίσθιους μισθωτούς που θα απασχοληθούν την Καθαρά Δευτέρα οφείλεται το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς άλλη προσαύξηση (δηλαδή δεν θα λάβουν την προσαύξηση 75%).

– Στους μισθωτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό δεν οφείλεται άλλη αμοιβή πλέον του κανονικού μηνιαίου μισθού, αφού η Καθαρά Δευτέρα συμπεριλαμβάνεται στις εργάσιμες ημέρες του μήνα, στις οποίες αντιστοιχούν οι αποδοχές τους.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, εάν την ημέρα αυτή, που χαρακτηρίζεται ως εργάσιμη εορτή, ο μισθωτός απουσιάσει αυθαίρετα από την εργασία του, όχι μόνο δεν δικαιούται να λάβει το ημερομίσθιό του, αλλά η απουσία του χαρακτηρίζεται αδικαιολόγητη.

Εξαιρέσεις από τα προαναφερθέντα είναι οι ακόλουθες:

1. Αν η εορτή της Καθαράς Δευτέρας έχει χαρακτηρισθεί ως ημέρα αργίας με συλλογική σύμβαση, επιχειρησιακή συνήθεια, εσωτερικό κανονισμό, με ατομική σύμβαση εργασίας ή τέλος με έθιμο, οι μισθωτοί δεν προσέρχονται για εργασία μεν, αλλά δικαιούνται κανονικά το ημερομίσθιο ή το μισθό τους, αντίστοιχα, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

2. Αν περιλαμβάνεται σε συλλογική σύμβαση εργασίας ή σε διαιτητική απόφαση όρος καταβολής προσαύξησης 75% για την εργασία κατά την Καθαρά Δευτέρα, οι μισθωτοί που υπάγονται σε αυτήν δικαιούνται να λάβουν την παραπάνω αύξηση.