Καψόνι στους Χαλκούσους από τον δήμο Χίου, ακόμα περιμένουν τις αποζημιώσεις

Τα νεύρα τσατάλια έχει κάνει στους Χαλκούσους, αλλά και σε πολίτες άλλων περιοχών του νησιού, ο δήμος Χίου, ο οποίος καθυστερεί εδώ και μήνες την καταβολή των αποζημιώσεων, για τις ζημιές που έχουν υποστεί λόγω των προσφυγικών ροών σε καλλιέργειες, ζωικό κεφάλαιο, ακίνητα κ.λπ.

Πρόκειται για συνολικό ποσό περίπου 100.000 ευρώ, το οποίο εγκρίθηκε για τις ζημιές του 2019 τον Σεπτέμβριο του 2020 από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και αφορά συνολικά 98 περιπτώσεις ζημιών, που κυμαίνονται από κάποιες εκατοντάδες ευρώ έως και χιλιάδες, για ορισμένους ζημιωθέντες.

Η οικονομική επιτροπή του δήμου Χίου, που είναι αρμόδια για την πληρωμή των αποζημιώσεων, με την 73/2021 απόφασή της (10 Φεβρουαρίου 2021) ενέκρινε τον ονομαστικό κατάλογο των ζημιωθέντων και τα αντίστοιχα ποσά της αποζημίωσης για την κάθε περίπτωση.

Έκτοτε, ενώ έχουν παρέλθει τέσσερις ολόκληροι μήνες και οι ζημιωθέντες έχουν προσκομίσει περισσότερες από μία φορές ασφαλιστικές και φορολογικές ενημερότητες, οι οποίες στο μεταξύ έχουν λήξει, είναι ακόμα στην αναμονή από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου Χίου.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, η οικονομική υπηρεσία αρχικά έθετε ζήτημα να ολοκληρωθεί η προσκόμιση των δικαιολογητικών από όλους τους ζημιωθέντες – δικαιούχους, κάτι που φαίνεται ότι δεν συνέβαινε με αποτέλεσμα να λήγουν οι ασφαλιστικές και φορολογικές ενημερότητες κι άντε πάλι από την αρχή.

Στη πορεία ανέκυψε ζήτημα προσκόμισης αποδείξεων ή και τιμολογίων, για την αποκατάσταση των ζημιών, αγορά υλικών κ.λπ., κάτι που καθώς φαίνεται δεν είχε παρουσιασθεί στο παρελθόν.

Οι εξηγήσεις που τις τελευταίες ημέρες παίρνουν οι δικαιούχοι, στις συνεχείς και δικαιολογημένες οχλήσεις τους, είναι ότι πρέπει να αλλάξει από το υπουργείο Οικονομικών η κοινή υπουργική απόφαση, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκταμίευση των ποσών, κάτι που επιβεβαιώνει στην επικοινωνία μας ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Χαλκειούς κ. Βασίλης Βίγκας.

Ο ίδιος θεωρεί απολύτως δικαιολογημένη την αγανάκτηση των δικαιούχων και συμπληρώνει ότι σε μια ανάλογη περίπτωση το 2016 οι αποζημιώσεις κατεβλήθησαν σύντομα στους δικαιούχους.