Κατά της πανάκριβης λύσης των αφαλατώσεων το «Δίκτυο Πολιτών»

Κατά της λύσης των αφαλατώσεων, που είναι πανάκριβες, τάσσεται η δημοτική παράταξη «Δίκτυο Πολιτών», η οποία χαρακτηρίζει σημαντικό πρόβλημα για τη Χίο την έλλειψη νερού και «τροχοπέδη σε οποιαδήποτε μορφή ανάπτυξης».

Με ανακοίνωσή της προτείνει την δημιουργία από τον δήμο Χίου ενιαίου φορέα διαχείρισης υδατικών πόρων και διατυπώνει, επίσης, τις ακόλουθες προτάσεις:

  • Την ολοκλήρωση των ημιτελών έργων, αλλά και την ανάληψη ευθυνών.
  • Να σταματήσει η αλόγιστη σπατάλη, που είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνη στα σοβαρά προβλήματα στην ύδρευση και την άρδευση κάθε καλοκαίρι.
  • Την αξιοποίηση πολλών καλών παραδειγμάτων και τεχνογνωσίας από την   Ελλάδα και   την Ευρώπη.
  • Την εκπόνηση μελετών για την εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων.
  • Τον εκσυγχρονισμό αλλά και την βελτίωση υφιστάμενων υποδομών και αρδευτικών δικτύων.

Την ποσοτική επάρκεια των υδατικών πόρων με την ταμίευση νερού (κατασκευή λιμνοδεξαμενών, φραγμάτων και δικτύων αξιοποίησης τους).

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια