Καταγγέλλει χαριστικές πράξεις στο έργο του αεροδρομίου Χίου η ΛΑΤΩ Α.Ε.

Επανέρχεται στο θέμα της χρήσης αδρανών υλικών για τις κατασκευαστικές ανάγκες του διαδρόμου απογειώσεων – προσγειώσεων στο αεροδρόμιο Χίου η εταιρεία ΛΑΤΩ Α.Ε., κάνοντας λόγο για χαριστικές πράξεις υπέρ της αναδόχου εταιρείας, που της παρέχουν την δυνατότητα απόληψης αδρανών υλικών από τέσσερις νέους δανειοθαλάμους και όχι από το λατομείο της.

Αναλυτικά, στην σημερινή – Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024 – επιστολή της αναφέρει τα ακόλουθα:

Όπως επανειλημμένα έχομε αναφέρει, η εταιρεία μας ΛΑΤΩ Α.Ε. είναι η μόνη αδειοδοτημένη από το 1994, για την εξόρυξη, επεξεργασία και διάθεση υγιών ασβεστολιθικών υλικών κατάλληλων για παραγωγή οπλισμένου και αόπλου σκυροδέματος και οδοστρωσίας δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

Οι τιμές μας είναι λογικές, τα δε προϊόντα μας διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας ( CE) Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εταιρεία ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ που ανέλαβε πριν 24 μήνες την επέκταση και ανύψωση κατά 3,50 μέτρα του αεροδρομίου και άλλα συναφή έργα, εζήτησε και έλαβε προσφορά σε συμφέρουσες τιμές η οποία βελτιώθηκε έπειτα από γραπτό αίτημά της. Παρά ταύτα αγόρασε μόνο 386,52 τόνους αμμοχάλικου από εμάς , ενώ τα αδρανή υλικά που μέχρι σήμερα έχουν ήδη «πέσει» στο έργο του αεροδρομίου, ξεπερνούν τους 150.000 τόνους.

Στις μελέτες που συντάχθηκαν για λογαριασμό του υπουργείου Υποδομών – Μεταφορών εγκρίθηκαν τιμές αγοράς υλικών συμφέρουσες για τον ανάδοχο που θα εκτελούσε το έργο, με επιπλέον πληρωμένη με προσαύξηση τιμής για την μεταφορά τους από το λατομείο μας, ενώ στα έργα που εκτελούνται από Χιώτες εργολάβους έξω από το αεροδρόμιο, οι τιμές είναι χωρίς προσαύξηση λόγω μεταφοράς.

Να ληφθεί υπ’ όψη,  ότι: Τα παραγόμενα υλικά από αναγνωρισμένα και αδειοδοτημένα λατομεία υπερτερούν κατά πολύ ποιοτικά των παραγομένων από επί τόπου δανειοθαλάμους για προφανείς λόγους ως της  σωστής προ διαλογής, επεξεργασίας, θραύσης και διαχωρισμού κατά κατηγορίας  των παραγομένων αδρανών, με τελικό αποτέλεσμα, ποιοτικότερα και ανθεκτικότερα έργα και κατασκευές.

Υπενθυμίζουμε για μια ακόμα φορά ότι: Το δάπεδο του διαδρόμου του αεροδρομίου θα υπερυψωθεί στο βόρειο άκρο του σταδιακά κατά 3,50 μέτρα πάνω από προσχωσιγενές έδαφος σε περιοχή υψηλής σεισμικότητας, με απαραίτητη τη χρήση σκληρών ασβεστολιθικών πετρωμάτων που δεν υποχωρούν και όχι διαφόρων προϊόντων χωμάτινων εκσκαφών και αλεσμένης θυμιανούσικης πέτρας ή προϊόντων αποσύνθεσής της που έχουν μεταφερθεί στο έργο μη νόμιμα για προφανείς κερδοσκοπικούς λόγους.

Παρά ταύτα η λήψη αδρανών από δανειοθαλάμους είναι δυνατή υπό την προϋπόθεση τήρησης των κανόνων που θέτουν οι υπηρεσίες του κράτους, τα δε υπουργεία δεν επιτρέπεται να παρανομούν για να υπηρετήσουν ημέτερους, εκδίδοντας αποφάσεις που ξεπερνούν τους νόμους που έχει ψηφίσει η Βουλή με ορατές στο χρόνο τις αστοχίες των παραγόμενων έργων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τα έργα στο αεροδρόμιο Χίου.

Πρόσφατα ακούσαμε από τον κ. Μηταράκη ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος με κυβερνητικές πιέσεις παράκαμψε τον νόμο και την Βουλή, επιτρέποντας την λήψη φυσικών υλικών για τα έργα του Αεροδρομίου Χίου, όπως – όπως, με την έγκριση λειτουργίας 4 νέων δανειοθαλάμων – αδρανών υλικών σε 4 νέες θέσεις στην Χίο, και αυτό μετά από δύο χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης υπουργείου Υποδομών – Μεταφορών και αναδόχου, στην διάρκεια των οποίων ελάχιστο έργο παράχθηκε, ολιγότερο του 15%.

Αναρωτιόμαστε λοιπόν, τώρα μετά την πιεστική αδειοδότηση των 4 νέων δανειοθαλάμων και την αναμενόμενη προμήθεια των αδρανών υλικών του έργου του αεροδρομίου, όχι από το λατομείο μας αλλά από τους 4 δανειοθαλάμους, που είναι πολύ πλησιέστερα στο Αεροδρόμιο εάν η εργολήπτρια εταιρεία θα προβεί στην αντίστοιχη μείωση – έκπτωση προς το Ελληνικό Δημόσιο, λόγω του μειωμένου κόστους της ;;;; ή θα ζητήσει να πληρωθεί και να εισπράξει και την πρόσθετη αποζημίωση;

Ερωτάται δηλαδή αν θα υπάρξει όφελος για το Ελληνικού Δημόσιου ή θα προκύψει όφελος μόνο για την εργολήπτρια εταιρεία.

Χωρίς να επιδιώκουμε  να κάνουμε, πολιτική αντιπαράθεση με τον κ. Μηταράκη (που επιχαίρει γι’ αυτό) και την κυβέρνηση, θεωρούμε  μια τέτοια πράξη χαριστική για την ανάδοχο εταιρεία και προσβλητική για τον λαό και τους επισκέπτες της Χίου, που θα χρησιμοποιούν τα έργα του αεροδρομίου, με υλικά χωρίς πιστοποιητικά Ευρωπαϊκής Ένωσης επιφυλασσόμενοι των νόμιμων δικαιωμάτων μας λόγω της συγχρηματοδότησης του έργου από ευρωπαϊκά κονδύλια.