Κατασκηνωτικό πρόγραμμα για ΑμεΑ

Κατασκηνωτικό πρόγραμμα για Άτομα με Αναπηρία για το έτος 2019, διοργανώνει ο Παγχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου.

Τα Άτομα με Αναπηρία, ηλικίας 10 έως 50 ετών, που επιθυμούν να συμμετάσχουν, καλούνται να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής καταθέτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά στο γραφείο του Π.Σ.Α.μεΑ., μέχρι τις 10 Ιουνίου 2019. Για τα παιδιά που μένουν εκτός Χίου μπορούν οι γονείς να αποστείλουν ταχυδρομικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη διεύθυνση Δημοκρατίας 8 Χίος, Τ.Κ. 82100.

Το Δελτίο Κατασκηνωτή, στο οποίο θα επισυνάπτεται φωτογραφία του, πρέπει να συμπληρωθεί προσεκτικά και να φέρει υπογραφές γονέα και ιατρού, καθώς και σφραγίδα ιατρού, πρέπει να συνοδεύεται από : 1) Γνωμάτευση Υγ. Επιτροπής ή ΚΕΠΑ, όπου θα αναγράφεται το είδος και το ποσοστό αναπηρίας του κατασκηνωτή, και 2) φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου εμβολίων.

Επίσης το ίδιο διάστημα μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα ως συνοδοί ή υποστηρικτικό προσωπικό με την ειδικότητα νοσηλευτή, ιατρού, ναυαγοσώστη ή βοηθητικού προσωπικού. Στην αίτηση των ενδιαφερομένων θα πρέπει απαραιτήτως να δηλώνονται τα εξής: Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α. και ΙΒΑΝ λογαριασμού ΜΟΝΟ Εθνικής Τράπεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αναζητήσουν τις αιτήσεις (στο γραφείο του ΠΣΑμεΑ, και στις ιστοσελίδες www.amea-chios.gr και www.posgamea.gr) και αφού τις συμπληρώσουν να τις καταθέσουν στον Παγχιακό Σύλλογο Α.μεΑ. είτε  αυτοπροσώπως είτε με συστημένη επιστολή ή courier.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο γραφείο του Π.Σ.Α.μεΑ. (Δημοκρατίας 8, Χίος, τηλέφωνο 22710-24194, e-mail: [email protected]).

 

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια