Κατατακτήριες εξετάσεις για την πλήρωση κενών θέσεων στο μουσικό σχολείο Χίου

Κατατακτήριες εξετάσεις για την πλήρωση κενών θέσεων μαθητών, στις τάξεις Β΄ και Γ΄ γυμνασίου, καθώς και την Α΄ B, Γ’ λυκείου, του σχολικού έτους 2020 – 2021, προκηρύσσει το μουσικό σχολείο Χίου, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας..

Συγκεκριμένα προκηρύσσει δύο θέσεις στην Β΄ γυμνασίου, δύο θέσεις στη Γ΄ γυμνασίου, δύο θέσεις στην Α΄ λυκείου, δύο θέσεις στη Β΄ λυκείου, δύο θέσεις στη Γ΄ λυκείου.

Οι κατατακτήριες αυτές εξετάσεις θα διενεργηθούν από επιτροπή καθηγητών στον χώρο του σχολείου την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:00.

Τα μαθήματα που θα εξεταστούν οι υποψήφιοι είναι:

Για την Β’ γυμνασίου:

α. Ευρωπαϊκή μουσική – Θεωρία και πράξη.

β. Ελληνική παραδοσιακή μουσική – Θεωρία και πράξη.

γ. Τα υποχρεωτικά όργανα (πιάνο και ταμπουράς).

Για την Γ’ γυμνασίου:

α. Ευρωπαϊκή μουσική – Θεωρία και πράξη.

β. Ελληνική παραδοσιακή μουσική – Θεωρία και πράξη.

γ. Τα υποχρεωτικά όργανα (πιάνο και ταμπουράς).

δ. Ιστορία της μουσικής.

ε. Μουσικό όργανο επιλογής.

Για την Α΄ λυκείου:

α. Ευρωπαϊκή μουσική – Θεωρία και πράξη εισαγωγή στην αρμονία.

β. Ελληνική παραδοσιακή μουσική – Θεωρία και πράξη.

γ. Τα υποχρεωτικά όργανα (πιάνο και ταμπουράς).

δ. Ιστορία της μουσικής.

ε. Μουσικό όργανο επιλογής

Για την Β΄ λυκείου:

α. Αρμονία.

β. Ανάπτυξη ακουστικών ικανοτήτων.

γ. Ελληνική παραδοσιακή μουσική.

δ. Τα υποχρεωτικό όργανο (πιάνο).

ε. Ιστορία της μουσικής.

στ. Μουσικό όργανο επιλογής.

Για την Γ΄ λυκείου:

α. Αρμονία.

β. Ανάπτυξη ακουστικών ικανοτήτων.

γ. Ελληνική παραδοσιακή μουσική.

δ. Μορφολογία.

ε. Ιστορία της μουσικής.

στ. Μουσικό όργανο επιλογής.

Την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων μπορούν να την πληροφορηθούν από την ιστοσελίδα του σχολείου : http://mousikochiou.mysch.gr/, ή στο τηλέφωνο 22710 81360 του μουσικού σχολείου Χίου,.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν το αργότερο έως αύριο Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020 (8:00 – 13:00), στο μουσικό σχολείο για να υποβάλουν σχετική αίτηση στην γραμματεία του σχολείου.