Καθαρισμός των άδειων σκηνών στη ΒΙΑΛ

Τις εγκαταλειμμένες σκηνές στην περιοχή της ΒΙΑΛ απομάκρυνε συνεργείο της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με εργάτες και εκσκαφικά μηχανήματα για να καθαριστούν οι οικοπεδικοί χώροι πέριξ του ΚΥΤ και να αποδοθούν στους ιδιοκτήτες τους.